Kämpa för flickors rättigheter_old

Att se till att flickor får gå i skolan är ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdom. Var med och kämpa för deras framtid!

Starta en insamling

Tillsammans för flickors rättigheter

Ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdom är att satsa på att fler flickor få gå i skolan. En flicka som fått utbildning tvingas inte lika ofta gifta sig som barn, har större möjlighet att göra egna val i livet och att ta sig själv och sina barn ut ur fattigdom. Flickor diskrimineras dagligen just för att de är flickor. Var med och kämpa för deras framtid!

Mycket återstår att göra för flickors rättigheter. Varje år tvingas 15 miljoner flickor under 18 år att gifta sig - en tredjedel av dem är under 15 år. Varje år föder omkring 16 miljoner flickor mellan 15 och 19 år barn, och varje dag riskerar 8 000 flickor runt om i världen att könsstympas. I de fattigaste länderna är det bara hälften av flickorna som går klart skolan. En flicka som fått utbildning tvingas inte lika ofta gifta sig som barn, har större möjlighet att göra egna val i livet och att tas sig själv och sina barn ut ur fattigdom. Plan International kämpar för alla barns rättigheter, men har ett särskilt fokus på de mest utsatta och dit hör flickor.

När du samlar in pengar för flickors rättigheter ger du fler flickor får chansen till en utbildning och trygghet!

Tillsammans har vi samlat in

[[0 | number:0]]

tack vare 0 insamlingar och 0 gåvogivare