Kämpa för barns rättigheter

Tycker du också att alla barn ska få möjlighet att gå i skolan och växa upp i trygghet? Välj vad du vill samla in till, bjud in dina vänner att bidra och var med i kampen för en bättre framtid!

Starta en insamling

Tillsammans för barns rättigheter

Plan International arbetar för de mest utsatta barnen och har särskilt fokus på jämställdhet och flickors rättigheter.

Plan International finns på plats i akuta katastrofer, men vi jobbar också förebyggande och långsiktigt. Vi arbetar på gräsrotsnivå direkt med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. På det viset skapar vi tillsammans långsiktig förändring för både barnen och de samhällen där de bor.

När du samlar in pengar för barns rättigheter stöttar du vårt arbete för att alla barn ska få gå i skolan och växa upp i trygghet!

Tillsammans har vi samlat in

[[0 | number:0]]

tack vare 0 insamlingar och 0 gåvogivare