Vårkonsert Carl Gustafs Pop 12 maj Carl Gustafs Kyrka

SAMLAT IN: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
HW
Insamlare
Helena Wilhelmsson

Gåvolista

HL
2019-04-30
Hanna L
[[200.00 | number:0]]
LL
2019-04-29
Lotta L
[[200.00 | number:0]]
HW
2019-04-18
Helena Wilhelmsson
[[200.00 | number:0]]

Nu kämpar vi för flickors rättigheter!

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Plan - Flickors rättigheter, tack vare 5 givare

Våra hjältar

Malin Andersson
A
Anonym [[100.00 | number:0]]
2019-05-06
Astrid Sällström
A
Anonym [[200.00 | number:0]]
2019-05-01
Hanna L
HL
Hanna L [[200.00 | number:0]]
2019-04-30
Lotta L
LL
Lotta L [[200.00 | number:0]]
2019-04-29
Helena Wilhelmsson
HW

Nu kämpar vi för flickors rättigheter!

Helena Wilhelmsson [[200.00 | number:0]]
2019-04-18