Framtid börjar med ditt engagemang!

Förvandla ditt engagemang till handling. Här nedanför väljer du vad du vill att dina pengar ska stödja, starta en insamling och bjud in dina vänner att hjälpa till!

Kämpa för barns rättigheter

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och utbildning. Var med och ge fler barn en ljusare framtid.

Starta en insamling

KÄMPA FÖR FLICKORS RÄTTIGHETER

Runt om i världen diskrimineras flickor varje dag. Det är oftast de som inte får gå klart skolan och som tvingas gifta sig och bli mammor medan de själva är barn. Var med och kämpa för flickors framtid!

Starta en insamling

Tillsammans har vi samlat in

5 865 kr

tack vare 5 insamlingar och 31 gåvogivare