Kämpa för flickors rättigheter

SAMLAT IN: 542 791

Din insamling kommer bland annat stötta arbetet för att minska antalet tonårsgraviditeter i Benin och för att utrota könsstympning i Egypten.

Starta en insamling

Flickors rättigheter och jämställdhet är nyckeln till utveckling

Flickor diskrimineras dagligen just för att de är flickor. Många tvingas sluta skolan på grund av diskriminering, barnäktenskap och tidiga graviditeter. Men alla ska kunna välja sina egen framtid. Därför jobbar vi på gräsrotsnivå tillsammans med flickorna i alla våra projekt för att stärka deras rättigheter och lika villkor i världen.

Men mycket återstår att göra. Varje år tvingas 15 miljoner flickor under 18 år att gifta sig - en tredjedel av dem är under 15 år. Varje år föder omkring 16 miljoner flickor mellan 15 och 19 år barn, och varje dag riskerar 8 000 flickor runt om i världen att könsstympas. I de fattigaste länderna är det bara hälften av flickorna som går klart skolan. En flicka som fått utbildning tvingas inte lika ofta gifta sig som barn, har större möjlighet att göra egna val i livet och att ta sig själv och sina barn ut ur fattigdom.

När du samlar in pengar för det arbetet ger du fler flickor möjlighet till den utbildning och trygghet de har rätt till!

Tillsammans har vi samlat in

[[542791.32 | number:0]]

tack vare 75 insamlingar och 2373 gåvogivare