Kämpa för barns rättigheter

Värde: 2 900

Vi kämpar för barns rättigheter och att alla barn ska få den framtid de har rätt till. Alla barn ska ha möjlighet att växa upp i trygghet och gå i skolan. Var med oss i kampen för en bättre framtid!

Starta en egen insamling

Tillsammans för barns rättigheter

Plan International kämpar för barn och unga i centrum och utgår alltid från deras behov. Vi arbetar för de mest utsatta barnen och har särskilt fokus på jämställdhet och flickors rättigheter.

Plan International finns på plats i akuta katastrofer, men vi jobbar också förebyggande och långsiktigt. Vi arbetar på gräsrotsnivå direkt med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. På det viset skapar vi tillsammans långsiktig förändring för både barnen och de samhällen där de bor.

När du samlar in pengar för barns rättigheter stöttar du vårt arbete för att alla barn ska få gå i skolan och växa upp i trygghet!

Tillsammans har vi samlat in

2 900 kr

tack vare 2 insamlingar och 9 gåvogivare