Villkor

Syftet med den här webbplatsen är att skapa en mötesplats där du på ett enkelt och smidigt sätt kan starta en egen insamling till stöd för barns rättigheter. Det kostar inget att starta en egen insamling.

När du skapar en insamling godkänner du samtidigt våra användarvillkor.

 • Det är upp till dig som administratör att se till så att din sida innehåller bilder och text som anses vara av god karaktär. Du meddelas via e-post varje gång en aktivitet sker på sidan. Om något stötande läggs upp på sidan ska Plan International Sverige meddelas så snart som möjligt.
 • Material som du lägger in får inte vara diskriminerande utifrån ras, sexuell läggning, ålder, religion eller kultur. Materialet får inte heller vara hotfullt eller ha som syfte att kränka eller på annat sätt känslomässigt skada någon levande eller avliden person.
 • Material får inte vara av känslig art och innehålla pornografi, vara sexuellt anspelande eller på annat sätt obscent.
 • Det är förbjudet att lägga in material, filer eller program som innehåller virus eller kan orsaka skada.
 • Alla användare som har ett lösenord ansvarar för att lösenordet bevaras konfidentiellt. Användaren ansvarar för alla aktiviteter som sker under lösenordet. Om Plan International Sverige finner att otillbörlig användning av webbplatsen eller lösenordet sker kan Plan International Sverige omedelbart ogiltiggöra lösenordet.
 • Plan International Sverige tar inget ansvar för om administratörers data eller material raderas eller försvinner på grund av tekniska fel. Vi tar inte heller ansvar för eventuella fel som kan uppstå på administratörers datorer.
 • Allt material som du lägger in tillhör Plan International Sverige. Detta är en formalitet om t ex ett datorhaveri skulle inträffa och filer skadas eller försvinner. Som administratör kan man inte kräva ersättning för till exempel försvunna bilder eller texter på hemsidan.
 • Plan International Sveriges egen insamling använder cookies.
 • Genom att registrera dig ger du Plan International Sverige tillåtelse att lagra personuppgifter om dig. Självklart kommer dina uppgifter inte säljas eller spridas vidare. Syftet med lagringen är att vi ska kunna ta kontakt med dig vid behov. Plan International Sverige förbehåller sig dock rätten att använda e-postadressen för utskick av information och erbjudanden, men garanterar att uppgifterna inte säljs vidare till tredje part. Besökaren ger sitt samtycke till att Plan International Sverige lagrar de lämnade personuppgifterna genom att slutgiltigt genomföra det köp/den beställning/anmälning som kräver personuppgifterna.
 • Du är som privatperson ansvarig för att det material du lägger upp på insamlingssidan inte bryter mot någon av våra regler. Om så sker har Plan International Sverige rätt att redigera eller ta bort ditt material eller stänga ner sidan helt. Bedömningen av huruvida detta är fallet görs av Plan International Sverige.
 • Plan International Sverige förbehåller sig rätten att ändra överstående villkor i efterhand om detta skulle behövas. Det är ditt ansvar att gå igenom villkoren för att hitta förändringar. Ditt användande av Plan International Sveriges egen insamling kommer att gälla som samtycke till dessa förändringar. Vår ambition är dock att vid större förändringar försöka meddela dig genom anslag på webbplatsen eller via e-post.