Running for a better world

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0 | curr]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0 | curr]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]

Gåvolista

JE
2017-09-06
Johan Ekelund
200
MN
2017-09-06
Matilda Nyholm
100
SJ
2017-09-06
Sofia Johansson
100
KG
2017-08-17
Kim Gutestam
100
AE
2017-09-05
Amanda Eversholt
75
MG
2017-08-22
Millie Gutestam
50
SS
2017-08-22
Sandra Sohlberg
50
LK
2017-08-23
Louise Karlander
40

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0 | curr]]

till Plan - Tjejmilen, tack vare 9 givare

Våra hjältar

Johan Ekelund
JE
Johan Ekelund 200
2017-09-06
Matilda Nyholm
MN
Matilda Nyholm 100
2017-09-06
Sofia Johansson
SJ
Sofia Johansson 100
2017-09-06
Amanda Eversholt
AE
Amanda Eversholt 75
2017-09-05
Louise Karlander
LK
Louise Karlander 40
2017-08-23
Millie Gutestam
MG
Millie Gutestam 50
2017-08-22
Claes Nermark
CN
Claes Nermark
2017-08-22
Sandra Sohlberg
SS
Sandra Sohlberg 50
2017-08-22
Kim Gutestam
KG
Kim Gutestam 100
2017-08-17